دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag

ارتباط با ریاست

دکتر ابراهیم احمدی

ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

پست الکترونيکی

Ahmadi@znu.ac.ir    
    Abrahmadi2001@gmail.com

آدرس اینترنتی

 http://www.znu.ac.ir/members/ahmadi-ebrahim  

تلفن

داخلی 301           041 – 34779011  

آدرس 

تبریز – بالاتر از کوی منظریه جنب لشکر 31عاشورا دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی – حوزه ریاست