دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag

تاریخچه دانشگاه

تاریخچه دانشگاه

باسمه تعالي

 

 

دانشكده ها و آموزشكده هاي فني و حرفه اي با سابقه ي بيش از چهل سال فعاليت آموزشي، از اولين مراكز آموزش عالي كشور هستند كه در تداوم مسير تحصيلي دوره متوسطه فني و حرفه اي نظام آموزش‌هاي رسمي كشور (هنرستان هاي فني، كشاورزي، حرفه اي، تربيت بدني) با بهره گيري ازآموزش‌هاي نظري و عملي در زمينه آموزش و تربيت تكنسين كارآمد، خدمات آموزشي خود را ارائه نموده و دانش آموختگان آن علاوه بر داشتن توانايي علمي ، از مهارت هاي عملي و كاربردي لازم برخوردار مي باشند به نحوي كه اكثر آنها در زمينه هاي مربوط به رشته تحصيلي خود جذب بازار كار مي شوند. اين مراكز با برخورداري از كادر آموزشي فرهيخته و مجرب و امكانات و تجهيزات آموزشي مناسب با شاخص كارايي بيروني قابل قبول در 54 رشته و گرايش داراي برون داد و دانش آموختگان كارآمد در سطح تكنسيني مي‌باشند. در تعدادي از اين مراكز دوره‌هاي كارشناسي ناپيوسته و پيوسته نيز فعال و نسبت به تربيت دانشجو اقدام مي‌نمايند. در حال حاضر 170 دانشكده و آموزشكده فني و حرفه‌اي در استان هاي مختلف كشور اسلاميمان مشغول به فعاليت آموزشي مي باشند كه از اين تعداد 116 مركز متعلق به پسران و 51 مركز مربوط به دختران مي باشد كه دردو سطح كارداني پيوسته با 54 رشته و كارشناسي نا پيوسته با 26 رشته ودر قالب دو نوبت آموزشي خدمات خود را به بيش از 200 هزار دانشجو ارائه مي نمايند. دانشگاه فني و حرفه اي از جمله دانشگاه‌هايي است كه دانشكده ها و آموزشكده هاي آن به تفكيك جنسيت داير مي باشند.

دانشگاه فني و حرفه اي دانشجويان خود را از بين دانش آموختگان دوره متوسطه نظام جديد هنرستان ها و متناسب با رشته تحصيلي ايشان در يكي از رشته هاي شاخه فني و حرفه اي يا شاخه كاردانش و يا فارغ‌التحصيلان دوره‌ي چهار ساله نظام قديم هنرستانها، و از طريق آزمون ورودي ويژه‌اي كه ساليانه توسط سازمان سنجش آموزش كشور به صورت سراسري برگزار مي‌شود، انتخاب مي‌نمايد. داوطلبان ورود به دانشگاه فني و حرفه اي بايد واجد شرايط عمومي و اختصاصي باشند كه به تفصيل همه ساله در دفترچه راهنماي ثبت نام كارداني پيوسته و كارشناسي ناپيوسته درج مي گردد. طول دوره تحصيل در هر يك از مقاطع بالا 2 سال و دانشجويان تابع مقررات آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري هستند. يادآوري مي‌گردد، مدارك تحصيلي دانش آموختگان اين دانشگاه مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و براي ادامه تحصيل در داخل و خارج از كشور معتبر مي باشند.

 

تاريخچه

   در سال 1344 انستيتوهاي تكنولوژي براساس مجوز رسمي وزارت فرهنگ و آموزش عالي (سابق) با اساسنامه اي مشخص و به منظور تربيت تكنسين فني با مدرك كارداني تاسيس شدند. در سال 1348، مراكز تربيت معلم فني و حرفه اي تحت پوشش دفتر امور مدارس عالي فني و حرفه اي وزارت آموزش و پرورش نيز آغاز به كار نمودند.

در سال 1359 همزمان با تعطيلي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور، تغييرات بنيادي در برنامه هاي درسي و آموزشي انستيتو هاي تكنولوژي اعمال و پس از بازگشايي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي، با تكيه بر اصول حاكم بر آموزش هاي فني و حرفه اي و ضوابط شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مراكز مذكور مجددا عهده دار اجراي دوره هاي كارداني با هدف تربيت تكنيسين فني در رشته هاي مختلف مورد نياز بخش هاي صنعتي كشور گرديدند.

از سال 66-65 ، دفتر امور مدارس عالي ، به موازات اجراي دوره هاي كارداني ناپيوسته ، اقدام به تربيت دبير فني در سطح كارشناسي ناپيوسته توسط برخي از آموزشكده ها (انستيتوهاي تكنولوژي) نمود و از سال تحصيلي 75-74 وبه دنبال تصويب و اجراي نظام جديد آموزش متوسطه ، دوره دو ساله كارداني پيوسته در رشته هاي فني و حرفه اي در كليه آموزشكده هاي فني وحرفه اي كشور به اجرا درآمد.

فقدان يك واحد ستادي با ساختار دانشگاهي در جهت برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر فعاليت هاي اداري، مالي و آموزشي تعداد 112 مركز تربيت معلم و همچنين 170 دانشكده و آموزشكده فني و حرفه اي كه در زمينه تعليم و تربيت نيروي انساني مورد نياز و تخصصي وزارت آموزش و پرورش كه در سراسر كشور فعاليت مي نمايند، مقامات مسئول در وزارت آموزش و پرورش را بر آن داشت تا با پيشنهاد ايجاد واحدي وابسته به آموزش و پرورش تحت عنوان مجتمع پيامبر اعظم(ص) نقيصه مطرح شده در آموزش و پرورش را مرتفع نمايند. اين موضوع از سال 1383 با برگزاري جلسات مختلف پيگيري شد و در راستاي تحقق اين امر مهم در قانون بودجه سال 1386، رديفي به منظور پيش بيني اعتبارات آموزشكده هاي فني و حرفه اي و مراكز تربيت معلم جهت مجتمع آموزش عالي پيامبر اعظم (ص) در نظر گرفته شد.

 

گفتي است در خرداد ماه سال 1390 با استناد به ماده 23 برنامه پنجم توسعه اقتصادي كشور و بند 110 ماده واحده ي قانون بودجه 1390مجلس شوراي اسلامي، دانشگاه فني و حرفه اي به عنوان تنها دانشگاه متولي آموزش هاي عالي فني و حرفه اي از وزارت آموزش وپرورش منفک و زير نظر وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري شروع به كار كرد.

 

 

     

 

                                  روابط عمومي دانشگاه فني و حرفه اي