دانشکده ها و آموزشکده های استان آذر بایجان شرقی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آذربایجان شرقی
دانشگاه فنی و حرفه ای  استان آ. شرقی
دانشکده فنی و حرفه ای تبریز

آدرس:  تبریز -انتهای منظریه-جنب سپاه عاشورای استان
تلفن:  34779012-041
آموزشکده  فنی و حرفه ای دختران تبریز الزهرا (س)
آدرس:  خیابان بهارروبروی پارک آزادی
 تلفن:  32808999-041
آموزشکده فنی و حرفه ای  شماره دو تبریز
 آدرس:  خیابان انتهای خیابان طالقانی
 تلفن:  35422851-041
آموزشکده  فنی و حرفه ای  اهر - شهیدچمران
آدرس:  اهر- 5کیلومتری جاده مشگین  شهر
تلفن:   43336073 -041
آموزشکده فنی و حرفه ای  دختران مراغه
آدرس سایت : آدرس:  شهرک ولیعصر
 تلفن:  34407999-041
 آموزشکده فنی و حرفه ای کشاورزی مراغه
 آدرس:  شهرک ولیعصر-خیابان پروین اعتصامی-جنب تالار لاله
 تلفن:  34406975-041
آموزشکده فنی و حرفه ای  پسران سراب
 آدرس:  خیابان امام خمینی(ره) خیابان معلم-روبروی تامین اجتماعی
 تلفن:  32234477-041
 آموزشکده فنی و حرفه ای پسران میانه
 آدرس:سرچشمه جنوبی کوچه تابان پشت ساختمان هنرستان هدف
 تلفن:  52247540-041    و   52243751-041
نمابر : 52243754 - 041     کدپستی : 5318614484