قوانین و ساعات کار کتابخانه

قوانین ساعات کار کتابخانه

به منظور استفاده هرچه بيشتر از محيط آرام كتابخانه و حفظ و حراست از اموال آن استفاده كنندگان موظف به رعايت موارد زير ميباشند:

 ساعات کار کتابخانه به غیر از روزهای تعطیل و پنجشنبه ها از ساعت 8 الی 13 و از ساعت 14 الی 16  می باشد

 رعايت سكوت مطلق در محيط كتابخانه؛

 خودداري از خوردن، آشاميدن و استعمال دخانيات؛

مطالعه به صورت انفرادي؛

 لوازم كتابخانه و سالن مطالعه را به هيچ وجه نميتوان از يك طرف به طرف ديگر یا به بیرون انتقال داد؛

 استفاده از تلفن همراه در كتابخانه اكيداً ممنوع است؛

*  مطالعه در حين قدم زدن در سالن ممنوع است؛

* دانشجویان از هنگام  دریافت کارت دانشجویی می توانند با ارائه کارت دانشجویی از تمام منابع و امکانات کتابخانه استفاده نمایند؛

 جهت به امانت گرفتن کتاب ها ارائه کارت دانشجویی الزامی می باشد بدیهی است که کتابها تنها به صاحب  کارت امانت داده می شود؛

 کتابهای مرجع و نشریات به هیچ عنوان قابل امانت نبوده و از کتابخانه خارج نمی شوند؛

*   هرگاه فردي بدون رعايت مقررات مربوط به امانت مواد كتابخانه اقدام به خارج نمودن آنها از كتابخانه کرده و يا آنها را از کتابخانه خارج نموده باشد به عنوان متخلف به كميته انضباطي دانشگاه   معرفي خواهد شد تا اقدامات لازم به عمل آيد و تا تعيين تكليف از سوي كميته آن فرد از كليه خدمات كتابخانه محروم خواهد شد؛

*  جهت مطالعه کتابهای مرجع و سایر کتابها در محل کتابخانه، ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است؛

*  دانشجویان دوره کارشناسی 3 کتاب و دوره کارادانی 2 کتاب به مدت 15 روز می توانند امانت بگیرند و در صورت امکان می توانند به مدت 7 روز کتب امانتی خود را تمدید نمایند ؛

*   امانت گيرنده موظف است مواد امانتي را با دقت بررسي نموده و در صورت مشاهده عيب و نقص بلافاصله مراتب را به مسئول ميز امانت اطلاع دهد. در غير اينصورت ملزم به پرداخت خسارت تعيين شده از طرف كتابخانه ميباشد؛

*   در قبال مواد امانت گرفته شده فقط شخص امانت گيرنده در مقابل كتابخانه مسئول ميباشد و در صورت بروز اشكال هيچگونه عذري پذيرفته نميشود؛

*   به همراه آوردن کتاب، جهت تمدید آن الزامی است؛  

*    در موارد خاص مانند کتابهایی که تعداد نسخه های کافی از آنها در کتابخانه موجود نبوده و یا در ایام امتحانات و مواردی از این قبیل تمدید صورت نمی گیرد؛

*   تمدید کتابهایی که با تأخیر بازگردانده می شوند به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد؛

*   جریمه تأخیر به ازای هر کتاب در هر روز 20 تومان می باشد. بدیهی است تا روشن شدن وضعيت موارد ديركرد از طرف استفاده كنندگان، كتابخانه از دادن هرگونه سرويس به اين دسته از افراد خودداري خواهد نمود؛

*   چنانچه امانت گيرنده مواد امانت گرفته شده از كتابخانه را گم نمايد، موظف به تهيه و تحويل آن در كوتاهترين مدّت ميباشد و تشخيص چگونگي امر به عهده مسئول كتابخانه ميباشد؛

*   چنانچه مواد امانتي گمشده در بازار (داخل و خارج كشور) ناياب گرديده باشد امانت گيرنده بايستي با صلاحديد مسئول و نياز كتابخانه كتابي را جايگزين   نمايد.